Poslovna građevina/trgovački centar/uredski prostor u Čazmi

Franje Vidovića 59B, Čazma, cijena na upit

 
 

Detalji i opis

Grad: Čazma
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Adresa: Franje Vidovića 59B
Priključci: NN mreža, vodoopskrba i odvodnja, plin, vatrodojava , hidrantska mreža, sprinkler sustav, videonadzor, zračne zavjese, panik rasvjeta, alarmni sustav, agregat
Površina zemljišta: 7.248,00 m2
Korisna vrijednost površina - KVP: 2.889,90 m2
Korisna površina - KP: 2.237,30
Legalitet: Građevinska i uporabna dozvola
Cijena: 650.000,00 EUR

Predmetna nekretnina nalazi se u području naselja gdje su s južne strane predmetne nekretnine locirane građevine većinom gospodarsko-poslovne namjene, dok su sa sjeverne strane locirane većinom obiteljske kuće. Poslovna građevina je dobro integrirana u lokalnu mrežu komunalne infrastrukture, a lokacijski je dobro pozicionirana obzirom na prometnu dostupnost. Izvedena je sva komunalna infrastruktura, te su izvedene pristupne prometnice.

Predmetna građevina se sastoji od prizemlja i kata-djelomično (prizemlje je prodajni prostori s pratećim sadržajima, dok su na katu smješteni uredski prostori s pratećim sadržajima).

Godina izgradnje: 2008. godine

Priključci: NN mreža, vodoopskrba i odvodnja, plin,  vatrodojava , hidrantska mreža, sprinkler sustav, videonadzor, zračne zavjese, panik rasvjeta, alarmni sustav, agregat.

Parcela je u djelomično ograđena metalnom ogradom koja je ugrađena u betonski niski nadtemeljni zid. Površina parcele je završno obrađena, te su izvedene manipulativne površine koje su asfaltirane u blagom nagibu, te je riješeno pitanje odvodnje oborinskih voda s manipulativnih površina. Također su izvedene parkirališne površine. Preostali dio parcele je hortikulturno uređen.

Ukupna NKP građevine iznosi 2.889,90 čm.

 

Zemljišnoknjižni opis nekretnine

Trgovački centar izgrađen na zk.č.br. 1089/2, k.o. Čazma, a upisane u zk.ul.br. 900, Zemljišnoknjižnog odjela u Čazmi, Općinskog suda u Bjelovaru.

Lokacija na karti

 

Raiffeisen Leasing

Leasing kontakti

INFO telefon: +38516595000

Leasing uredi

Posjetite nas u jednom od leasing ureda