Obavijest o promjeni adrese poslovanja

14.04.2021

Obavještavamo Vas da Raiffeisen leasing d.o.o. u Zagrebu od 19.04.2021. posluje na novoj adresi i to Magazinska cesta 69, Zagreb, a koja time postaje i službena adresa sjedišta Društva.

 

Dragi klijenti i poslovni partneri,

Obavještavamo Vas da Raiffeisen leasing d.o.o. u Zagrebu od 19.04.2021. posluje na novoj adresi i to Magazinska cesta 69, Zagreb, a koja time postaje i službena adresa sjedišta Društva. Našim preseljenjem RBA grupa objedinjuje i uslugu leasinga na istoj lokaciji, a sve u cilju olakšavanja poslovanja korisnicima naših usluga.

Ljubazno Vas molimo da ovu promjenu evidentirate te od navedenog datuma svu pisanu korespondenciju, kao i dostavu dokumentacije upućujete na novu adresu.

Također, s obzirom na gore navedeno preseljenje obavještavamo Vas da će u petak 16.04.2021. sve poslovnice Raiffeisen leasinga raditi skraćeno do 12 sati. Naše preseljenje organizirali smo na način da minimalno ometa dostupnost naših djelatnika, no uslijed tehničkih prilagodbi može doći do otežane komunikacija tijekom 16.04.2021. i 19.04.2021. te Vas molimo za strpljenje.