Suradnje i partnerstva

Iskoristite akcijske uvjete u suradnji s našim partnerima!

Suradnje i partnerstva

Iskoristite akcijske uvjete u suradnji s našim partnerima!

Saznajte više

Poljoprivredna mehanizacija

 
 

Odluka o odobrenju leasinga

Odluku o odobrenju donosi kreditni odbor, ovisno o bonitetu klijenta i procjeni objekta leasinga. Konačni uvjeti leasinga definiraju se u Ugovoru o leasingu.

Kontaktirajte nas

Raiffeisen Leasing

Posjetite nas u jednom od leasing ureda

Raiffeisen banka

Informacije o leasingu možete dobiti i u svim poslovnim centrima Raiffeisen banke