Uvjeti korištenja internetskih stranica i mobilnih aplikacija Raiffeisen Leasing d.o.o.

 

Pojmovi

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja internetskih stranica i mobilnih aplikacija Raiffeisen Leasing d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Leasing označava Raiffeisen Leasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu na adresi Radnička cesta 43, OIB 75346450537, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080315223, e-pošta:leasing@rl-hr.hr; za nadzor nad poslovanjem Leasinga nadležna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Miramarska 24b;

Internetske stranice Leasinga označavaju web stranice www.raiffeisen-leasing.hr;

Mobilne aplikacije Leasinga označavaju sve aplikacije koje Leasing ima objavljen na internetskim stranicama, dostupni su putem internetskih stranica, a mogu se preuzeti putem Google Play trgovine, Apple storea ili Microsoft trgovine;

Sadržaj internetskih stranica označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama ili je dostupan putem internetskih stranica;

Korisnik označava svaku osobu koja pristupa internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama u vlasništvu Raiffeisen Leasinga i/ili se koristi bilo kojim sadržajem internetskih stranica.

Područje primjene

Svako korištenje internetskih stranica www.raiffeisen-leasing.hr i mobilnih aplikacija u vlasništvu Leasinga podložno je ovim Uvjetima.

Pristupom internetskim stranicama, preuzimanjem ili korištenjem mobilnih aplikacija u vlasništvu Leasinga ili korištenjem bilo kojim sadržajem internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu.

Korištenje pojedinim sadržajima internetskih stranica može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.

Leasing je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na internetskim stranicama Leasinga te ih korisnik prihvaća samim pristupom internetskim stranicama, preuzimanjem mobilnih aplikacija ili korištenjem sadržajem internetskih stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa internetskim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem internetskih stranica dužan provjeriti u tom trenutku važeće uvjete korištenja internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama.

 

 

Sadržaj internetskih stranica i korištenje internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama

Pristup internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama i korištenje pojedinim sadržajima internetskih stranica može biti uvjetovano upotrebom računalne ili mobilne opreme koja ispunjava tehničke zahtjeve koje odredi Leasing. Leasing je ovlašten u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu ili preporučenu tehničku konfiguraciju računalne ili mobilne opreme koja je potrebna ili preporučena za pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama i/ili korištenje pojedinim sadržajima internetskih stranica ili mobilnih aplikacija.

Stranici www.rl-hr.hr i mobilnim aplikacijama se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Raiffeisen Leasing direktno ne kontrolira već je na nju samo vezana te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira ili koje su posljedice više sile, pod kojom se smatraju ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskom i ostalom prometu i sl.

Podatke sadržane na internetskim stranicama Leasing objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osigurala njihovu ispravnost. Objavljeni podaci koji se odnose na Leasing i usluge koje pruža smatraju se točnima i cjelovitima isključivo u vrijeme njihove objave, bez jamstva njihove točnosti i cjelovitosti u vrijeme korištenja. U rijetkom slučaju pogreške Raiffeisen Leasing će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja internet stranica.

U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treće osobe i njihove usluge, Leasing jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje joj je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose i kojoj pripadaju odnosno da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora, ali ne i da su tako objavljeni podaci točni i potpuni. Leasing ne jamči da su objavljeni podaci i stavovi prikladni u određenu svrhu. Objavljeni podaci ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te je korisnik suglasan da Leasing nije odgovoran ako njegova s time povezana očekivanja ne budu ostvarena. Prije donošenja odluke o ugovaranju određene usluge i korištenju njome korisnik se mora savjetovati sa zaposlenikom Leasinga ili drugim stručnjakom koji će mu dati savjete prilagođene njegovoj konkretnoj situaciji i potrebama.

Uslugama koje su dostupne putem internetskih stranica ili mobilnih aplikacija moguće se koristiti samo na temelju ugovora i u skladu s ugovorom o pružanju određene usluge koji je korisnik prethodno sklopio s Leasingom odnosno, u slučaju kada je riječ o uslugama koje pružaju druge osobe, na temelju ugovora i u skladu s ugovorom koji je korisnik sklopio s osobom koja pruža predmetnu uslugu.

Poveznice

Na internetskoj stranici Leasinga mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice trećih koji nisu povezani s Leasingom.  Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Korištenje poveznica na navedene stranice trećih ne podrazumijeva jamstvo za te stranice niti je Leasing odgovoran za sadržaj ili točnost bilo kojih vanjskih stranica. Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je na vlastitu odgovornost.

Intelektualno vlasništvo

Svi sadržaji (tekstovi, grafički elementi, fotografije, videomaterijali, zaštitni znakovi, dokumenti, podaci, informacije objavljeni na internetskim stranicama i drugi oblici sadržaja), zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka Leasinga.

Podaci objavljeni na internetskim stranicama mogu se upotrebljavati isključivo za osobne nekomercijalne potrebe te ih korisnik u tu svrhu može pohraniti isključivo na svoje osobno računalo ili mobilni uređaj.

Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja materijala s Internet stranica te će Raiffeisen Leasing materijalno i krivično goniti takvog počinitelja.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Samo pregledavanje internetskih stranica  je anonimno,  te tom prilikom Leasing ne prikuplja osobne podatke koji bi mogli omogućiti Vašu osobnu identifikaciju (kao npr. ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i slično).

U slučaju da će Leasing trebati  određene osobne podatke s Vaše strane, a koji su nam neophodni kako bismo bili u mogućnosti pružiti vam traženu uslugu ili izvršiti određenu zatraženu transakciju, o istome ćemo vas pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti. U tom slučaju kada upisujete svoje osobne podatke u za to predviđeno mjesto na internetskim stranicama Leasinga, potvrđujete i dajete svoj pristanak da se s vaše strane dani osobni podaci dobrovoljno stavljaju na raspolaganje Leasinga, te da dozvoljavate da se isti koriste za svrhu kako je to navedeno.

Leasing ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih internetskih stranica i mobilnih aplikacija trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Leasing može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, dogovaranje sastanaka ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.  Leasing se obvezuje štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na leasing@rl-hr.hr.

Uvjeti pod kojima Leasing prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama ili korištenja pojedinim sadržajima internetskih stranica, uključujući primjenu kolačića (cookies) možete provjeriti ovdje.

Raiffeisen Leasing koristi „cookie“ odnosno „kolačić“ programe kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Korištenjem ove web stranice i mobilnih aplikacija u vlasništvu Raiffeisen Leasinga pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne. Više o kolačićima pročitajte ovdje.

Komunikacija

Leasing može omogućiti korisniku komunikaciju putem elektroničke pošte, chata ili putem drugih oblika udaljene komunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe koje omogući i odredi Leasing, kao što su primjerice za postavljanje upita o Leasingu i pojedinim uslugama koje pruža Leasing, za dogovaranje sastanaka u poslovnicama, za podnošenje prijedloga, pohvala, prigovora ili reklamacija.

Leasing neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem elektroničke pošte, chata ili drugih oblika udaljene komunikacije koji ne omogućavaju Leasingu da sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju bankovnu i/ili poslovnu tajnu.

Završne odredbe

Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskim stranicama ili mobilnim aplikacijama mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.

Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja internetskih stranica ili mobilnih aplikacija ili bilo kojim sadržajem internetskih stranica isključivo su nadležni hrvatski sudovi.