Što je leasing?

Odaberite financiranje putem Raiffeisen leasinga

Što je leasing?

Odaberite financiranje putem Raiffeisen leasinga

Saznajte više
 

Želite kupiti vozilo, opremu, stroj ili plovilo?
Želite li samo financiranje korištenja i mogućnost zamjene za novi model istekom ugovora?

Izaberite leasing – način financiranja u potpunosti prilagođen vašim potrebama i mogućnostima te plaćajte rate iz prihoda ostvarenih uporabom objekta leasinga u vašoj djelatnosti. Pojam leasing dolazi od engleske riječi „to lease“ što znači iznajmiti. Kod leasing financiranja, Vi koristite objekt leasinga i za to plaćate određenu naknadu leasing društvu. Nakon otplate ugovorenih naknada, ovisno o vrsti leasinga možete steći i vlasništvo nad objektom leasinga.

Prednosti leasinga

 • Ušteda vremena i troškova

  Ušteda vremena i troškova

  Brzo rješavanje i odobrenje zahtjeva bez obaveze upisa hipoteke, solemnizacije ugovora i dodatnih jamstava 

 • Jednostavno upravljanje leasing troškovima

  Jednostavno upravljanje leasing troškovima

  Kreiranje otplatne rate prema Vašim mogućnostima i potrebama

 • Posebne pogodnosti

  Posebne pogodnosti

  Iskoristite posebne pogodnosti kod osiguranja objekta leasinga, kao i ostale pogodnosti u suradnji s našim partnerima

Osnovni pojmovi leasinga

 • Davatelj leasinga

  Davatelj leasinga

  Prema Zakonu o leasingu, leasing društva su davatelji leasinga. Za obavljanje poslova leasinga moraju imati odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Leasing društvo kupuje objekt leasinga od dobavljača te ga daje primatelju leasinga na korištenje. Temeljem kupoprodajnog ugovora s dobavljačem, davatelj leasinga ostvaruje pravo vlasništva nad objektom leasinga. 
  Davatelj je stvarni (pravni) vlasnik objekta leasinga u operativnom i financijskom leasingu, a ekonomski vlasnik (objekt leasinga se vodi i otpisuje u poslovnim knjigama leasing društva) u operativnom leasingu, dok je primatelj leasinga ekonomski vlasnik u financijskog leasingu.

 • Primatelj leasinga

  Primatelj leasinga

  Primatelj leasinga je fizička i pravna osoba koja temeljem ugovora o leasingu koristi objekt leasinga, sam bira objekt leasinga kod dobavljača i obraća se leasing društvu u svrhu financiranja.

 • Dobavljač objekta leasinga

  Dobavljač objekta leasinga

  Dobavljač objekta leasinga je pravna ili fizička osoba koja leasing društvu prodaje objekt leasinga.

 • Objekt leasinga

  Objekt leasinga

  Objekti leasinga su osobni automobili, gospodarska vozila, strojevi, oprema, postrojenja, plovila i nekretnine. Objekt leasinga mora imati upotrebnu vrijednost da bi se po ugovoru o leasingu moglo prenijeti pravo korištenja na primatelja leasinga.

  Primjer iz prakse: Davatelj leasinga je u našem slučaju Raiffeisen leasing, primatelj leasinga ste vi, naš klijent (fizička ili pravna osoba) koji želi financiranje tog objekta leasinga (primjer automobil), a dobavljač bi bio autokuća.

  Hanfa priručnik za dodatne informacije

Poslovi leasinga

 
 • Operativni leasing
  • Kod operativnog leasinga se primatelju leasinga odobrava korištenje objekta leasinga na određeno razdoblje. Za korištenje se plaća ugovorena naknada koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga. Nakon isteka ugovora objekt leasinga se vraća leasing društvu, bez opcije kupnje. Saznajte više

 • Financijski leasing
  • Kod financijskog leasinga se primatelju leasinga odobrava korištenje objekta leasinga na određeno razdoblje. Za korištenje, primatelj leasinga plaća ugovorenu naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga i ujedno snosi troškove amortizacije. Nakon isteka ugovora opcijom kupnje, primatelj leasinga može steći pravo vlasništva objekta leasinga. Saznajte više

Kontaktirajte nas

Raiffeisen Leasing

Posjetite nas u jednom od leasing ureda

Raiffeisen banka

Informacije o leasingu možete dobiti i u svim poslovnim centrima Raiffeisen banke