Financijski leasing

Postanite vlasnik objekta leasinga

Financijski leasing

Postanite vlasnik objekta leasinga

Saznajte više
 

Želite dugoročno investiranje i otplatom leasinga postati vlasnik objekta leasinga? Koje su razlike financijskog u odnosu na operativni leasing? Korištenjem financijskog leasinga plaćate određenu naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga i pruža vam mogućnost kupnje objekta leasinga. Tijekom otplate leasinga vi ste ekonomski vlasnik objekta leasinga, a leasing društvo je pravni vlasnik. Istekom ugovora imate mogućnost kupnje odnosno vlasništva nad objektom leasinga.

Prednosti financijskog leasinga

 • Troškovi leasinga

  Troškovi leasinga

  Amortizacija i troškovi vezani uz leasing ugovor (kamate i naknade) evidentiraju se kao trošak u vašim poslovnim knjigama 

 • Vlasništvo objekta leasinga

  Vlasništvo objekta leasinga

  Po isteku ugovora i otplati svih obveza vi postajete vlasnik objekta leasinga 

 • Porezni tretman

  Porezni tretman

  PDV se obračunava na netto vrijednost objekta leasinga i može služiti kao pretporez (ovisno o djelatnosti i vrsti objekta leasinga)

Kako do leasinga?

 

Jednostavno!

Izaberite objekt leasinga kod dobavljača, dostavite nam ponudu objekta leasinga i popunjeni Zahtjev za odobrenje leasinga s pripadajućom dokumentacijom. Po procjeni boniteta i odobrenju u Raiffeisen leasingu, pozivamo Vas na potpis ugovora i pripadajuće dokumentacije, nakon kojega preuzimate odabrani objekt leasinga!

Usporedite operativni i financijski leasing za poslovne subjekte

 
  OPERATIVNI LEASING FINANCIJSKI LEASING
Objekt leasinga • amortizacija u poslovnim knjigama leasing društva

• leasing društvo je pravni i ekonomski vlasnik objekta leasinga
• amortizacija u poslovnim knjigama primatelja leasinga

• primatelj leasinga je ekonomski vlasnik leasinga, a leasing društvo pravni vlasnik leasinga
PDV • PDV se obračunava  mjesečno na uslugu leasinga uz R-1 račun  • PDV se obračunava na netto vrijednost objekta leasinga

• primatelj leasinga po isporuci od leasing društva prima R-1 račun  i može ostvariti pravo na povrat PDV-a ovisno o djelatnosti i objektu leasinga
Istek ugovora • objekt leasinga se vraća leasing društvu te se može ugovoriti novi leasing za novi i moderniji objekt leasinga • vlasništvo objekta leasinga se prenosi na primatelja leasinga (nakon otplate svih rata)

 

Kontaktirajte nas

Raiffeisen Leasing

Posjetite nas u jednom od leasing ureda

Raiffeisen banka

Informacije o leasingu možete dobiti i u svim poslovnim centrima Raiffeisen banke