Obavijest o promjeni adrese poslovnice Varaždin

20.05.2022

Obavještavamo naše cijenjene klijente da Leasing ured u Varaždinu od 01.05.2022. posluje na novoj adresi: Ulica Petra Preradovića 17, Varaždin

 

Obavještavamo naše cijenjene klijente da Leasing ured u Varaždinu od 01.05.2022. posluje na novoj adresi: Ulica Petra Preradovića 17, Varaždin