Obavijest o razmjeni podataka i informacija pravnih osoba u osnovnom sustavu registra između kreditnih i financijskih institucija

20.10.2021

Kreditne i financijske institucije u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: korisnici) su radi učinkovitog ispunjenja zakonske obveze procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom ustanovile Osnovni sustav registra (dalje u tekstu: OSR sustav).

 

Kreditne i financijske institucije u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: korisnici) su radi učinkovitog ispunjenja zakonske obveze procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom ustanovile Osnovni sustav registra (dalje u tekstu: OSR sustav).
OSR sustav je automatizirani sustav obrade i razmjene podataka i informacija o klijentima između korisnika za potrebe procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom.
Podatci i informacije se odnose isključivo na novčane obveze (kao što je primjerice obveza po kreditu ili prekoračenje po računu ili dugovanje po kartici itd.) i razmjenjuju se samo između korisnika na zahtjev korisnika i samo u slučajevima kada korisnici procjenjuju kreditnu sposobnost i/ili upravljaju kreditnim rizikom u odnosu na svojeg klijenta koji je pravna osoba.
U OSR sustavu obrađuju se i razmjenjuju sljedeće kategorije podataka o klijentima:

  • identifikacijski podatci (OIB, naziv i matični broj poslovnog subjekta) i
  • podaci o postojećim, podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama (vrsta obveze, ukupan iznos obveze, iznos i periodičnost anuiteta/rate, urednost u podmirivanju obveza, broj dospjelih, a neplaćenih obveza, iznos dospjelih, a neplaćenih obveza i broj dana u zakašnjenju ispunjenja obveza).

O podacima koji se nalaze u OSR sustavu sastavlja se OSR izvještaj, a u slučaju da u OSR sustavu ne postoje podatci o klijentu, umjesto izvještaja se izrađuje obavijest o nepostojanju podataka u OSR sustavu.
U OSR sustavu se čuvaju i razmjenjuju podatci i informacije koji su stari najviše 4 (četiri) godine, a nakon što je neka novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena podatci i informacije koji se odnose na tu obvezu se čuvaju još najviše 4 (četiri) godine.
Razmjena podataka i informacija u OSR sustavu se oslanja na zakonske odredbe koje uređuju upravljanje kreditnim rizicima te zaštitu podataka o klijentima iz Zakona o kreditnim institucijama i Odluke o sustavu upravljanja, Zakona o leasingu te Zakona o elektroničkom novcu i Zakona o platnom prometu.
OSR sustav vodi, u organizacijskom i tehničkom smislu, Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb, Ulica Filipa Vukasovića 1 (dalje u tekstu: HROK) kojem su kreditne i financijske institucije ugovorno povjerile obavljanje tih poslova.